KOGNITIV MOTTAGNING I STRÄNGNÄS

Arbetssätt

"Mitt arbetssätt präglas av hög flexibilitet och stor ödmjukhet och lyhördhet inför de människor jag möter. I mötet ser jag samarbetet i rummet som en grund."
[Mariana Grabos]

Läs mer
EMDR / EYE MOVEMENT DESENSITIZATION & REPROCESSING

Trauma

Metoden syftar till att aktivera vår egna förmåga att hantera hur traumat påverkar oss idag, samt att hjälpa dig att tänka annorlunda om dig själv i förhållande till det som hänt.

Läs mer
KBT, KOGNITIVA & BETEENDEINRIKTADE TERAPIER

Psykoterapi

I KBT, Kognitiva och Beteendeinriktade terapier ligger tyngdpunkten på samarbetet mellan terapeut och klient, tillsammans bestämmer de bestämmer vad som ska stå i fokus för behandlingen och vilken förändring som eftersträvas.

Läs mer
ETT VIKTIGT & KRAFTFULLT VERKTYG

Mindfulness

Mindfulness har på kort sikt blivit ett viktigt och kraftfullt verktyg både inom hälsovården och för att förebygga stressrelaterade sjukdomar och symtom.

Läs mer
ETT KOGNITIVT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Handledning

Jag har lång erfarenhet av att handleda personalgrupper inom Rättpsykiatrin, institutioner och olika former av gruppboenden för såväl vuxna som ungdomar.

Läs mer
ETT KOGNITIVT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Parterapi

Jag arbetar tillsammans med paret för att finna möjliga vägar och verktyg enligt de förutsättningar och önskemål paret har.

Läs mer
KOGNITIV MOTTAGNING KBT I STRÄNGNÄS

Mottagningen

"Mitt arbete i KBT-psykoterapi handlar om att erbjuda verktyg och kunskap som leder till ett fungerande inre och yttre liv." [Mariana Grabos[

Läs mer