KOGNITIV MOTTAGNING

MARIANA GRABOS

Utöver min legitimerande psykoterapeututbildning och ett stort antal vidareutbildningar inom det området och utbildningar inom familjebehandling så är jag också utbildad handledare för personalgrupper i kognitivt-relationellt förhållningssätt inom psykiatri, socialtjänst, vård & omsorg samt privata företag, via Relationella Institutet i Stockholm. 

 Jag har 40 års erfarenhet av behandlingsarbete och nästan 3 decenniers erfarenhet av eget företagande. Under 18 år av dessa var jag Verksamhetschef för 2 institutioner för ungdomar med 30-tal anställda. Verksamheter som jag var med och byggde upp från grunden och som fortfarande är framgångsrika.

Arbetar sedan flera år med chefscoaching och med att hjälpa företagare att bygga upp robusta samarbetskulturer. Jag är vidare utbildad gruppledare för MindfulnessBaserad StressReduktion (MBSR), vidareutbildad i EMDR, traumabearbetning.

Har varit chef inom socialförvaltning samt utbildare inom såväl behandling, stresshantering som tolkanvändning. Har sedan 2001 Kognitiv mottagning-KBT i Strängnäs.

Inom den psykoterapeutiska ramen arbetar jag såväl med individualterapi som parterapi och familjebehandling. Har också lång erfarenhet av psykoterapi med tonåringar och unga vuxna.

Utbildningar:

 • Socionomexamen, 1981
 • Lösningsfokuserad familjebehandling i öppenvård, 1996
 • Grundläggande kurser i klinisk hypnos, 2003
 • Legitimerad Psykoterapeut i kognitiva och beteendeinriktade terapier (KBT), 2007
 • Mindfulness-instruktörsutbildning, 2008
 • Gruppledare MindfulnessBaseradStressReduktion (MBSR), 2011
 • Familjeverkstan utbildning för föräldrar till barn 3-12 år, 2009
 • Komet utbildning för föräldrar till barn/tonåringar 12-18 år, 2010
 • Handledarutbildning för psykoterapeuter i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi på relationell grund, 2013
 • Handledarutbildning för personalgrupper i kognitivt-relationellt förhållningssätt inom socialtjänst, vård & omsorg samt privata företag, 2013
 • EMDR Steg 1 & 2, 2014
 • EMDR för barn, 2014
 • Konflikthantering i arbetslivet, 2015
 • Robusta samarbetskulturer i arbetslivet, 2015
 • UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), 2016
 • Vuxenutveckling i arbetslivet, 2016
 • THE, The Human Element, Den goda organisationen, 2017
 • Komplexitetsmedvetenhet och perspektivmedvetenhet, 2017
 • EMDR, Interkulturell medveten EMDR, psykoterapi med flyktingar och asylsökande, 2017
 • FSA, Förtroendefullt samarbete, 2017
 • Yinyoga, lärarutbildning 2021
 • Yinyoga och Restorative yoga, lärarutbildning 2022

Mitt arbete handlar om att erbjuda verktyg och kunskap som leder till ett fungerande inre och yttre liv.