Mitt arbete handlar om att erbjuda verktyg och kunskap som leder till ett fungerande inre och yttre liv.

KOGNITIV MOTTAGNING

MARIANA GRABOS

Jag är utbildad handledare för personalgrupper i kognitivt-relationellt förhållningssätt inom psykiatri, socialtjänst, vård & omsorg samt privata företag, via Relationella Institutet i Stockholm.

Jag har nästan 3 decenniers erfarenhet av eget företagande. Under 18 år av dessa var jag Verksamhetschef för 2 institutioner med 30-tal anställda. Verksamheter som jag var med och byggde upp från grunden och som fortfarande är framgångsrika.

Arbetar sedan flera år med chefscoaching och med att hjälpa företagare att bygga upp robusta samarbetskulturer. Jag är vidare utbildad gruppledare för MindfulnessBaserad StressReduktion (MBSR), vidareutbildad i EMDR, traumabearbetning.

Har varit chef inom socialförvaltning samt utbildare inom såväl behandling, stresshantering som tolkanvändning. Har sedan 2001 Kognitiv mottagning-KBT i Strängnäs.

Utbildningar:

 • Socionomexamen, 1981
 • Legitimerad Psykoterapeut i kognitiva och beteendeinriktade terapier (KBT), 2007
 • Mindfulness-instruktörsutbildning, 2008
 • Gruppledare MindfulnessBaseradStressReduktion (MBSR), 2011
 • Handledarutbildning för psykoterapeuter i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi på relationell grund, 2013
 • Handledarutbildning för personalgrupper i kognitivt-relationellt förhållningssätt inom socialtjänst, vård & omsorg samt privata företag, 2013
 • EMDR Steg 1 & 2
  Konflikthantering i arbetslivet, 2015
 • Robusta samarbetskulturer i arbetslivet, 2015
 • UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), 2016
 • Vuxenutveckling i arbetslivet, 2016
 • THE, The Human Element, Den goda organisationen, 2017
 • Komplexitetsmedvetenhet och perspektivmedvetenhet, 2017
 • EMDR, Interkulturell medveten EMDR, psykoterapi med flyktingar och asylsökande, 2017
 • FSA, Förtroendefullt samarbete, 2017