Mindfulness har anpassats till vårt moderna samhälle och har under många år kommit till stor nytta inom hälsa- & sjukvården.

KOGNITIV MOTTAGNING

MINDFULNESS

Mindfulness har på kort sikt blivit ett viktigt och kraftfullt verktyg både inom hälsovården och för att förebygga stressrelaterade sjukdomar och symtom.

Jag arbetar med mindfulness i mitt arbete på mottagningen när behov finns.