Mindfulness Kognitiv Mottagning i Stängnäs

Mindfulness har på kort sikt blivit ett viktigt och kraftfullt verktyg både inom hälsovården och för att förebygga stressrelaterade sjukdomar och symtom.

Mindfulnessträningen har anpassats till vårt moderna samhälle och har under många år kommit till stor nytta inom hälso- och sjukvården.