Jag arbetar tillsammans med paret eller familjen för att finna möjliga vägar och verktyg enligt de förutsättningar och önskemål de har.

KOGNITIV MOTTAGNING

PARTERAPI OCH FAMILJETERAPI

I parterapin så kartlägger vi tillsammans vad som är problem i er relation och vad ni vill arbeta med i parterapin.

Vi arbetar med beteendeförändringar och fördjupad förståelse för relationens många olika perspektiv och känslomässiga labyrinter.

I familjeterapin får också alla komma till tals och även här bestämmer vi tillsammans vad vi ska arbeta med för att nå de önskade förändringarna inom familjen.

Klicka här för tidsbokning