Jag arbetar tillsammans med paret för att finna möjliga vägar och verktyg enligt de förutsättningar och önskemål paret har.

KOGNITIV MOTTAGNING

PARTERAPI

Tillsammans kartlägger vi vad som är problem i er relation och vad ni vill arbeta med i parterapin.

Vi arbetar med beteendeförändringar och fördjupad förståelse för relationens många olika perspektiv och känslomässiga labyrinter.