I vårt gemensamma arbete ligger tyngdpunkten på problematik i nuet för att skapa förändringar i det vardagliga livet.

KOGNITIV MOTTAGNING

PSYKOTERAPI

Jag arbetar psykoterapeutiskt med vuxna, tonåringar och unga vuxna. I KBT, Kognitiva och Beteendeinriktade terapier ligger tyngdpunkten på samarbetet mellan terapeut och klient. Tillsammans bestämmer vi vad som ska stå i fokus för behandlingen och vilken förändring som eftersträvas. 

Det gör att tiden utnyttjas effektivt och att utvärdering görs kontinuerligt för att se om önskad målsättning är uppfylld. I vårt gemensamma arbete ligger tyngdpunkten på problematik i nuet för att skapa förändringar i det dagliga livet. Vi gör också vidare kartläggning för att se om det finns relevanta händelser i det förflutna som påverkar ditt leverne idag.

Klicka här för tidsbokning

Som praktiserande psykoterapeut omfattas jag av sfKBT:s (Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier) etiska riktlinjer som har till syfte att vara ett skydd för dig som klient.