Även om traumat ägde rum för många månader sedan kan du känna av effekterna i ditt dagliga liv.

KOGNITIV MOTTAGNING

TRAUMABEARBETNING

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) är en psykoterapetisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser i det förgångna och som stör dig i vardagen.

Ofta handlar dess tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. olyckshändelser, övergrepp, överfall eller naturkatastrofer.

Även om traumat kanske ägde rum för många månader sedan eller t.o.m. många år sedan, kan du ändå komma att känna av effekterna av detta i ditt dagliga liv genom s.k. posttraumatiska symptom som exempelvis invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning, låg självkänsla eller andra svårigheter som medför en sänkt livskvalitet.

EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

Noggranna studier har visat att metoden är effektiv för problem av typen posttraumatisk stress och systematiska kliniska studier har även visat goda resultat vid exempelvis vissa typer av fobier.

Metoden syftar till att aktivera vår egna förmåga att hantera hur traumat påverkar oss idag, samt att hjälpa dig att tänka annorlunda om dig själv i förhållande till det som hänt.

Jag är är utbildad inom EMDR Steg 1 & 2, EMDR För Barn och godkänd av EMDR International Association, EMDRIA.