Jag tycker om att på detta sätt undanröja språket som en barriär i olika sammanhang där behov finns.

KOGNITIV MOTTAGNING

TOLK

Att arbeta tillsammans med en tolk i psykoterapeutiska samtal men också i familjer, par och grupper är något som jag gärna gör.

Jag tycker om att på detta sätt undanröja språket som en barriär i olika sammanhang där behov finns men kanske inte alltid fås p.g.a. att ett gemensamt språk saknas.

Uppsats:
Kognitiv psykoterapi med tolk. Möjligheter-svårigheter (PDF 299 kb)
Författare: Mariana Grabos och Marie Bokström
10-poängsuppsats på legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen, nov. 2006.